REFERENCJE

Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Kostrzyn nad Odrą

Zleceniodawca: Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą, ul. Graniczna 2, Kostrzyn n/Odrą