W latach 2016 - 2017 współpracowaliśmy z kilkunastoma gminami przy projektach związanych z tworzeniem Planów gospodarki niskoemisyjnej. Jednym z istotnych aspektów posiadania planu jest zwiększenie możliwości pozyskania funduszy unijnych.