NASZ ZESPÓŁ


Home » O nas » Arkadiusz Osicki

ARKADIUSZ OSICKI

Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, o specjalizacji Czyste Technologie Energetyczne. Obecnie wspólnik w firmie Nowa Energia. Doradcy Energetyczni sp.j. Wcześniej przez ponad siedem lat zdobywał doświadczenie zawodowe pracując w Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE), początkowo na stanowisku specjalisty, od 2005 roku pełniąc funkcję kierownika projektów.

phone icon

+48 505 440 445

a.osicki@nowa-energia.pl

Od początku kariery zawodowej, zaangażowany we współpracę z samorządami terytorialnymi w zakresie planowania energetycznego, efektywności energetycznej, zarządzania energią, czy opracowywania obszarowych programów wdrożeniowych, typu: Programy Ograniczania Niskiej Emisji (PONE), Programy Wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii.

Od 2004 r. wykonał ponad 100 audytów energetycznych, różnego typu obiektów. A ponadto pracując w Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE) w latach 2007-2010 był weryfikatorem audytów energetycznych dla Banku Gospodarstwa Krajowego. W 2009 roku złożył z wynikiem pozytywnym egzamin uprawniający do samodzielnego sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków, lokali mieszkalnych oraz części budynków stanowiących samodzielną całość techniczno użytkową (nr uprawnień: MI/ŚE/195/2009).

Certyfikowany Ekspert i Audytor ds. Energetyki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr certyfikatu: 005).
Jako ekspert współpracuje z kilkoma zaufanymi partnerami, m.in. Stowarzyszeniem Wolna Przedsiębiorczość ze Świdnicy, Fundacją na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, czy firmą Innpact sp. z o.o., których wspiera swoim doświadczeniem i pełnym zaangażowaniem we wspólnie realizowanych projektach. Do najważniejszych projektów, w których został zaangażowany należą:

  • Program Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce (PolSEFF), gdzie dokonywał analiz wniosków aplikacyjnych pod kątem uzyskiwanych oszczędności energii oraz wielkości redukowanej emisji (projekt finansowany ze środków EBOR i UE),
  • „Ekokreatywne Firmy – nowe kompetencje – czysty zysk”, gdzie prowadził usługi doradcze w zakresie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstw oraz szkolenia dla pracowników firm sektora MŚP biorących udział w projekcie (projekt finansowany ze środków PARP),
  • „Samorządowy menadżer ds. energii” oraz „Ekogmina”, gdzie prowadził usługi doradcze w zakresie zarządzania energią i planowania energetycznego w gminach, a także współprowadził cykl szkoleń dla pracowników urzędów gmin biorących udział w projekcie (projekty finansowane z tzw. funduszy norweskich i EOG).

Ponadto w latach 2006-2011 kierował krajową edycją międzynarodowego projektu EURO-Topten współfinansowanego ze środków UE w ramach programu Intelligent Energy Europe i NFOŚiGW.
Autor licznych prezentacji, szkoleń i warsztatów, których odbiorcami byli urzędnicy i decydenci jednostek samorządowych, zarządcy nieruchomości, pracownicy biurowi małych i średnich przedsiębiorstw, rady gmin oraz miast i inni.
Jest również współautorem kilkunastu publikacji prasowych oraz wydawnictw książkowych, poradników, broszur, analiz i raportów o tematyce związanej z efektywnością energetyczną, jak np.:

  • „Oszacowanie potencjału zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych w Polsce” – Raport opracowany na zlecenie fundacji WWF Polska,
  • „Energooszczędny sprzęt i urządzenia w domu, w biurze, w firmie. Jak wybrać, kupić i eksploatować?”,
  • „Jak zarządzać energią i środowiskiem w budynkach użyteczności publicznej?”,
  • „Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć”,
  • „Termomodernizacja budynków w świetle dyrektywy o certyfikacji energetycznej budynku”.

WSPÓŁPRACOWNICY

MARIUSZ BOGACKI

MARIUSZ BOGACKI

TOMASZ ZIELIŃSKI

TOMASZ ZIELIŃSKI