REFERENCJE


Home » Referencje » Analizy OZE

ANALIZY OZE

Wykonaliśmy następujące opracowania związane z oceną możliwości zastosowania odnawialnych źródeł energii:

  • Analiza techniczno-ekonomiczna zastosowania odnawialnych źródeł energii w budynkach szkół powiatowych w Będzinie i Czeladzi wykonana na zlecenie Starostwa Powiatowego w Będzinie.
  • Analiza techniczno-ekonomiczna zastosowania odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie.
  • Program zarządzania energią w Szkole Policji w Katowicach zawierający obszerne analizy dotyczące możliwości zastosowania OZE w obiektach Szkoły. Program wykonany został we współpracy z Fundacją na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii.

Ponadto analizy tego typu stanowią najczęściej element wykonywanych przez nas audytów budynków, audytów przemysłowych.

NASZE REFERENCJE