REFERENCJE


Home » Referencje » Audyty przemysłowe

AUDYTY PRZEMYSŁOWE

Dla odbiorców przemysłowych – dużych przedsiębiorstw produkcyjnych oraz firm wytwórczych z sektora MSP wykonywaliśmy audyty energetyczne przedsiębiorstwa, audyty efektywności energetycznej związane z mechanizmem tzw. „białych certyfikatów” i inne analizy techniczno-ekonomiczne. Były to m.in.:

 • Audyt efektywności energetycznej dla przedsiębiorstwa Schumacher Packaging Zakład Bydgoszcz Sp. z o.o.,
 • Audyt efektywności energetycznej dla przedsiębiorstwa Sanha Polska Sp. z o.o.,
 • Audyt efektywności energetycznej dla przedsiębiorstwa Schwarte-Milfor” Sp. z o.o.,
 • Audyt efektywności energetycznej dla przedsiębiorstwa Zakłady Mięsne Henryka Stokłosy” Sp. z o.o.,
 • Audyt efektywności energetycznej dla przedsiębiorstwa Voestalpine Rotec” Sp. z o.o.,
 • Audyt efektywności energetycznej dla przedsiębiorstwa Jelenia Plast Sp. z o.o.,
 • Audyt efektywności energetycznej dla przedsiębiorstwa Vitroterm – Murów” S.A.,
 • Audyt energetyczny przedsiębiorstwa Schumacher Packaging Zakład Bydgoszcz Sp. z o.o.,
 • Audyt energetyczny przedsiębiorstwa Twinings Sp. z o.o.,
 • Audyt energetyczny przedsiębiorstwa Phytopharm Klęka Sp. z o.o.,
 • Audyt energetyczny przedsiębiorstwa Ilpea Sp. z o.o.,
 • Audyt energetyczny przedsiębiorstwa Marcegaglia Poland Sp. z o.o.,
 • Audyt energetyczny przedsiębiorstwa Schumacher Packaging Zakład Wrocław Sp. z o.o.,
 • Audyt energetyczny przedsiębiorstwa Mando Sp. z o.o.,
 • Audyt energetyczny przedsiębiorstwa Marcopol Sp. z o.o. Producent Śrub,
 • Audyt energetyczny przedsiębiorstwa DongYang Electronics Sp. z o.o.,
 • Audyt energetyczny przedsiębiorstwa Jelenia Plast Sp. z o.o.,
 • Audyt energetyczny przedsiębiorstwa Elica Sp. z o.o.,
 • Audyt energetyczny przedsiębiorstwa DongSeo Display Poland Sp. z o.o.,
 • Audyt energetyczny przedsiębiorstwa Tauron Ekoenergia Sp. z o.o.,
 • Audyt energetyczny procesów technologicznych na Stacji Uzdatniania Wody w Siestrzechowicach, AKWA Sp. z o.o. w Nysie,
 • Audyt energetyczny dwóch zakładów produkcyjnych dla przedsiębiorstwa Track Tec S.A.,
 • Audyt energetyczny przedsiębiorstwa Track Tec-Koltram Sp. z o.o.,
 • Audyt energetyczny przedsiębiorstwa TSR Poland Sp. z o.o.,
 • Opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego (PFU), studium wykonalności inwestycji oraz dokumentacji przetargowej dla inwestycji pn. „Budowa źródeł wysokosprawnej kogeneracji wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – dla źródła o mocy elektrycznej 790 kW w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Żorach,
 • Audyt energetyczny dla inwestycji z zakresu efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie WOSANA S.A. w Andrychowie,
 • Audyt energetyczny dla przedsiębiorstwa BORYSZEW S.A. Oddział Maflow w Tychach – zgodnie z wytycznymi NFOŚiGW na potrzeby Programu „Efektywne Wykorzystanie Energii”,
 • Analiza energetyczna i ekonomiczna oraz ocena skutków środowiskowych przedsięwzięcia polegającego na zastosowaniu odzysku ciepła z instalacji dopalacza regeneracyjnego w Zakładach Tworzyw Sztucznych IZO-ERG S.A. w Gliwicach,

NASZE REFERENCJE