REFERENCJE


Home » Referencje » Świadectwa energetyczne

ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE

Wykonaliśmy następujące świadectwa charakterystyki energetycznej oraz projektowane charakterystyki energetyczne obiektów budowlanych:

  • Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku Stacji Uzdatniania Wody w Zakładach Azotowych „Kędzierzyn” S.A. na zlecenie Pracowni Architektoniczno – Urbanistycznej „ALMAPROJEKT”.
  • Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku Przedszkola nr 10 w Tychach na zlecenie Urzędu Miasta Tychy.
  • Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Tychach na zlecenie Urzędu Miasta Tychy.
  • Projektowana charakterystyka energetyczna budynku centrum handlowego IKEA w Poznaniu na zlecenie ASW Architekci s.c.
  • Projektowana charakterystyka energetyczna budynku przedsiębiorstwa UNITOR-B w Tychach na zlecenie Architektonicznej Pracowni Projektowej Arcus s.c.
  • Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie przy ul. Rydla 19, na zlecenie Pracowni Architektoniczno – Urbanistycznej „ALMAPROJEKT”.
  • Projektowana charakterystyka energetyczna budynku biurowego firmy Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Łagiewnickiej 60 na zlecenie Biura Studiów i Projektów Górniczych w Katowicach Sp. z o.o.
  • Projektowana charakterystyka energetyczna budynku lampowni KWK „Boże Dary” zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Tadeusza Boya Żeleńskiego 95 na zlecenie Biura Studiów i Projektów Górniczych w Katowicach Sp. z o.o.

Ponadto opracowaliśmy kilkadziesiąt dokumentów tego typu dla budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych.

NASZE REFERENCJE