USŁUGI

Instalacja solarna do przygotowania ciepłej wody użytkowej – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju

W ramach kompleksowej termomodernizacji obiektów Szpitala wykonano również instalację płaskich kolektorów słonecznych dla celów przygotowania ciepłej wody użytkowej. Duże zapotrzebowanie na ciepło na potrzeby przygotowania c.w.u., które było dotychczas pokrywane tylko z sieci ciepłowniczej jest obecnie w 12% zaspokajane z energii słonecznej. Wielkość produkcji ciepła przez instalację kolektorów wynika z ograniczonej ilości miejsca na montaż kolektorów. Maksymalna możliwa do zainstalowania powierzchnia kolektorów wyniosła około 400 m2.