USŁUGI

Wymiennik gruntowy ciepła – Szkoła Policji w Katowicach

Przedsięwzięcie polegało na modernizacji systemu wentylacji i klimatyzacji z zastosowaniem gruntowego wymiennika ciepła o wydajności około 10 000 m3/h na potrzeby ogrzewania i klimatyzacji pomieszczeń istniejącego budynku dydaktycznego Szkoły Policji w Katowicach o powierzchni 2485 m2 i kubaturze 8975 m3.