NASZ ZESPÓŁ


Home » O nas » Mariusz Bogacki

MARIUSZ BOGACKI

Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach o specjalizacji Czyste Technologie Energetyczne. Wspólnik w firmie Nowa Energia. Doradcy Energetyczni sp.j. Wcześniej przez blisko osiem lat zatrudniony w Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE) na stanowisku kierownika projektów. Obecnie zatrudniony również w Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii jako weryfikator audytów energetycznych dla Banku Gospodarstwa Krajowego.

phone icon

+48 506 153 988

Głównym obszarem jego działania są audyty energetyczne budynków, analizy techniczno-ekonomiczne projektów wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz promocja i prowadzenie szkoleń w zakresie efektywności energetycznej, w tym odnawialnych źródeł energii.

Jest także autorem licznych prezentacji, szkoleń i warsztatów, a także współautorem wielu publikacji i poradników, np.: „Jak zarządzać energią i środowiskiem w budynkach użyteczności publicznej” oraz „Odnawialne Źródła Energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć”. Przez kilka lat odpowiedzialny był za prowadzenie serwisu internetowego www.oze.info.pl.

W swoim dorobku ma kilkaset wykonanych audytów energetycznych oraz liczne opracowania związane z zarządzaniem energią, planowaniem energetycznym i poprawą jakości powietrza w samorządach terytorialnych. Pracując w Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w latach: 2007-2011 oraz od 2014 zatrudniony jest jako weryfikator audytów energetycznych dla Banku Gospodarstwa Krajowego (kilka tysięcy zweryfikowanych  audytów energetycznych).

Od 2009 r. posiada uprawnienia do samodzielnego sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków i lokali, oraz części budynków stanowiących samodzielną całość techniczno użytkową, które nabył na drodze egzaminu państwowego (nr uprawnień: MI/ŚE/128/2009).

Certyfikowany Ekspert i Audytor ds. Energetyki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr certyfikatu: 078).

Członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych.

Jest także współautorem tłumaczenia na język polski pakietu narzędzi RETScreen® International, które sam wykorzystuje w swej pracy do analiz techniczno-ekonomicznych projektów czystych technologii energetycznych, a także prowadzi szkolenia dla przyszłych użytkowników narzędzia. Uczestnik kilkudniowych warsztatów dotyczących pakietu  RetScreen, które odbyły się w czerwcu 2011 roku w kanadyjskim Niagara Falls.

Jako ekspert współpracuje z kilkoma zaufanymi partnerami, m.in. Stowarzyszeniem Wolna Przedsiębiorczość ze Świdnicy, Fundacją na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, czy firmą Innpact sp. z o.o., których wspiera swoim doświadczeniem i pełnym zaangażowaniem we wspólnie realizowanych projektach. Do najważniejszych projektów, w których został zaangażowany należą:

  • „Ekokreatywne Firmy – nowe kompetencje – czysty zysk”, gdzie prowadził usługi doradcze w zakresie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstw oraz szkolenia dla pracowników firm sektora MŚP biorących udział w projekcie (projekt finansowany ze środków PARP),
  • „Samorządowy menadżer ds. energii” oraz „Ekogmina”, gdzie prowadził usługi doradcze w zakresie zarządzania energią i planowania energetycznego w gminach, a także współprowadził cykl szkoleń dla pracowników urzędów gmin biorących udział w projekcie (projekty finansowane z tzw. funduszy norweskich i EOG).

WSPÓŁPRACOWNICY

ARKADIUSZ OSICKI

ARKADIUSZ OSICKI

TOMASZ ZIELIŃSKI

TOMASZ ZIELIŃSKI