NASZ ZESPÓŁ


Home » O nas » Tomasz Zieliński

TOMASZ ZIELIŃSKI

Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach o specjalności Inżynieria Środowiska w Energetyce i Motoryzacji. Obecnie wspólnik w firmie Nowa Energia. Doradcy Energetyczni sp.j. W latach 2004 – 2011 zatrudniony był w Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE), a wcześniej m.in. na stażu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

phone icon

+48 32 209 55 46

Specjalista w zakresie audytingu energetycznego w budynkach i w przemyśle, w latach 2007-2010 weryfikator audytów energetycznych dla Banku Gospodarstwa Krajowego. Autor analiz techniczno-ekonomicznych z zakresu energetyki, opracowań związanych z planowaniem energetycznym i ochroną powietrza na poziomie samorządów terytorialnych. Doświadczony w prowadzeniu szkoleń i warsztatów dotyczących efektywności energetycznej.

W 2013 r. ukończył prowadzony przez Fundację Poszanowania Energii kurs Audytora Efektywności Energetycznej, którego celem było nabycie umiejętności sporządzania audytów efektywności energetycznej wg przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. (Dz.U. z 27.08.2012, poz. 962).

Certyfikowany Ekspert i Audytor ds. Energetyki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr certyfikatu: 003).

Praca w ramach Polskiego Programu Efektywnego Wykorzystania Energii w Napędach Elektrycznych wdrażanego m.in. przez FEWE pozwoliła mu na poszerzenie wiedzy w zakresie elektrycznych układów napędowych i audytu przemysłowego. Przez kilka lat odpowiedzialny był za prowadzenie serwisu internetowego www.pemp.pl, związanego z tematyką efektywności energetycznej w elektrycznych układach napędowych.

Jako ekspert współpracuje z kilkoma zaufanymi partnerami, m.in. Stowarzyszeniem Wolna Przedsiębiorczość ze Świdnicy, Fundacją na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, czy firmą Innpact sp. z o.o., których wspiera swoim doświadczeniem we wspólnie realizowanych projektach. Do najważniejszych projektów, w których został zaangażowany należą:

  • Program Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce (PolSEFF), gdzie dokonywał analiz wniosków aplikacyjnych pod kątem uzyskiwanych oszczędności energii oraz wielkości redukowanej emisji (projekt finansowany ze środków EBOR i UE),
  • „Ekokreatywne Firmy – nowe kompetencje – czysty zysk”, gdzie prowadził usługi doradcze w zakresie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstw oraz szkolenia dla pracowników firm sektora MŚP biorących udział w projekcie (projekt finansowany ze środków PARP),
  • „Samorządowy menadżer ds. energii” oraz „Ekogmina”, gdzie prowadził usługi doradcze w zakresie zarządzania energią i planowania energetycznego w gminach, a także współprowadził cykl szkoleń dla pracowników urzędów gmin biorących udział w projekcie (projekty finansowane z tzw. funduszy norweskich i EOG).

Autor artykułów dotyczących analizy kosztów w cyklu życia (life cycle cost) dla elektrycznych układów napędowych oraz współautor wielu innych publikacji z zakresu efektywności energetycznej, m.in.:

  • poradnik: „Energooszczędny sprzęt i urządzenia w domu, w biurze, w firmie. Jak wybrać, kupić i eksploatować”,
  • poradnik: „Remontować czy wymieniać silniki elektryczne dużej mocy?”
  • broszura: „Energooszczędne silniki elektryczne niskiego napięcia – nowa klasyfikacja efektywności, analiza techniczno-ekonomiczna dla wymiany silników, finansowanie projektów”,
  • artykuł: „Klasy sprawności silników indukcyjnych niskiego napięcia”,
  • artykuł: „Porównanie kosztów cyklu życia standardowych i energooszczędnych silników indukcyjnych niskiego napięcia”,
  • artykuł: „Potencjał oszczędności energii dla wymiany silników w elektrycznych układach napędowych w gospodarce krajowej”.

WSPÓŁPRACOWNICY

MARIUSZ BOGACKI

MARIUSZ BOGACKI

ARKADIUSZ OSICKI

ARKADIUSZ OSICKI