USŁUGI


Home » Usługi » Programy ograniczenia niskiej emisji

PROGRAMY OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI

Podstawowym celem realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji (PONE) jest stopniowe i systemowe ograniczanie emisji substancji szkodliwych do atmosfery, poprzez wymianę nieefektywnych i nieekologicznych źródeł ciepła, na źródła bardziej sprawne, zasilane czystszymi paliwami, bądź wykorzystujące odnawialne źródła energii.

Program ograniczania niskiej emisji jest jednym z podstawowych działań naprawczych wskazanych do wdrażania w ramach Programu Ochrony Powietrza dotyczącego obszaru miast i gmin, w których problem „niskiej emisji” istnieje. Docelowo wdrażany Program ograniczenia niskiej emisji ma spowodować poprawę jakości powietrza, a w konsekwencji tego jakości życia i zdrowia mieszkańców, w szczególności dzieci i osób chorych, najbardziej wrażliwych na zanieczyszczenie powietrza. Zgodnie z zapisami dyrektywy CAFE należy podejmować szczególne środki służące ochronie wrażliwych grup ludności.

Podstawowym celem opracowania dokumentu pn. „Program ograniczenia niskiej emisji” jest określenie stanu aktualnego wielkości emisji zanieczyszczeń z tzw. źródeł niskiej emisji, następnie określenie potrzeb i możliwości poprawy jakości powietrza na danym obszarze, a także utworzenie systemowego programu działań w oparciu o dostępne mechanizmy wsparcia inwestycji proekologicznych.

Mamy bardzo bogate doświadczenie w opracowywaniu Programów ograniczenia niskiej emisji, właściwie od początku ich wdrażania najpierw w województwie śląskim, a później stopniowo w miarę potrzeb poza jego obszarem. To my angażując się we współpracę z takimi Gminami jak Lędziny, Rydułtowy, Wodzisław Śląski, Jaworzno, Płock, czy Racibórz, jako jedni z pierwszych w kraju dopracowaliśmy się standardów jakościowych, które od pewnego czasu, w miarę popularyzacji programów ograniczenia niskiej emisji, stają się normą.

Obecnie jako NOWA ENERGIA. Doradcy Energetyczni Sp. j., działając na rynku od kilku lat, kontynuujemy i dalej rozwijamy zdobyte doświadczenia, utrzymując współpracę z gminami, z którymi wcześniej pracowaliśmy, ale również podejmując współpracę z nowymi klientami.

Programy, których realizacją kierowaliśmy w większości uzyskały dofinansowanie i są lub były wdrażane w gminach. Oprócz PONE wykonujemy również oceny efektów ekologicznych i rzeczowych wdrażanych programów. Mamy również wypracowany standard Programów efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Programów montażu kolektorów słonecznych i Programów termomodernizacyjnych.

Gminy, które z nami współpracowały nigdy nie zostają same i zawsze mogą liczyć na nasze wsparcie nawet wiele lat po oddaniu opracowanego przez nas Programu.

INNE USŁUGI