AKTUALNOŚCI

Alternatywa dla węgla

węgiel

Inwestycje w odnawialne, czy niekonwencjonalne źródła energii na terenie województwa śląskiego, jak i w Katowicach cieszą się coraz większym zainteresowaniem osób prywatnych i przedsiębiorców. W obliczu aktualnych problemów związanych z polityką klimatyczną, zanieczyszczeniem powietrza, dostępnością i cenami nośników energii, coraz ważniejsze staje się poszukiwanie nowych, czystych technologii energetycznych. 

Jakie są alternatywne źródła energii?

Do najpopularniejszych alternatywnych źródeł energii zalicza się:

  • źródła wykorzystujące energię słoneczną: instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła wykorzystujące energię Słońca skumulowaną w powietrzu i gruncie;
  • źródła wykorzystujące energię wiatrową: małe turbiny o osi poziomej o mocy od kilku do kilku dziesięciu kilowatów, turbiny o osi pionowej o mocach od 1 do kilku kilowatów, panele wiatrowe;
  • źródła wykorzystujące biomasę i biogaz: kotły na pellet, zrębki, układy kogeneracyjne zasilane biogazem rolniczym, biogazem z oczyszczalni ścieków czy składowisk odpadów.

Jakie alternatywne źródła energii można wykorzystać w domu jednorodzinnym?

Jedną z wygodniejszych, opłacalnych i ekologicznych metod, którą można stosować w domu jednorodzinnym, jest korzystanie z energii słonecznej. W tym celu należy zamontować na gruncie lub dachu instalację fotowoltaiczną. Warunki nasłonecznienia w Katowicach i województwie śląskim sprzyjają takim rozwiązaniom. Inwestycję warto poprzedzić przeprowadzeniem analizy OZE. Obok technologii fotowoltaicznej aktualnie w gospodarstwach domowych powszechnie stosuje się pompy ciepła. W przypadku źródeł tego typu niezwykle istotnym elementem jest odpowiedni dobór i konfiguracja urządzenia.