USŁUGI


Home » Usługi » Analizy OZE

ANALIZY OZE

Oferujemy analizy techniczno – ekonomiczne przedsięwzięć związanych z zastosowaniem technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii. Gwarantujemy racjonalne i obiektywne podejście do tego typu zagadnień.
Cena urządzeń i technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii jest wyższa od ceny standardowych rozwiązań technicznych. Wynika, to m.in. z zastosowania nowocześniejszej, często innowacyjnej technologii przy ich produkcji. Z tego powodu prosta analiza ekonomiczna polegająca na porównaniu kosztów zakupu i montażu technologii OZE oraz technologii standardowych, praktycznie w niewielu przypadkach będzie na korzyść OZE. W celu wyboru optymalnego rozwiązania należy posłużyć się nieco bardziej złożonymi analizami ekonomicznymi, na przykład analizą kosztów w cyklu życia. Podstawowe założenie jest takie, że podejmowane decyzje są uzasadnione ekonomicznie, a to oznacza, że wybierane jest nie rozwiązanie (inwestycja) najtańsze na etapie zakupu, budowy, a to które jest bardziej opłacalne dla Inwestora w zakładanym cyklu życia (eksploatacji).

Wykonywaliśmy analizy tego typu dla następujących technologii OZE:

  • instalacje kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych, hotelowych, szpitalach;
  • instalacje fotowoltaiczne w budynkach mieszkalnych, biurowych, szpitalach, obiektach przemysłowych;
  • instalacje z pompami ciepła w budynkach mieszkalnych, biurowych, szpitalach;
  • instalacje z gruntowym wymiennikiem ciepła w budynkach mieszkalnych, biurowych;
  • kotłownie ze źródłami ciepła na biomasę w obiektach przemysłowych;

INNE USŁUGI