AKTUALNOŚCI

Czy odnawialne źródła energii przyczyniają się do ochrony środowiska?

turbiny wiatrowe

Analizy OZE w Śląskiem oraz w innych województwach są wykonywane coraz częściej, ze względu na duże zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii. Ich rosnąca popularność w Polsce wynika m.in. z chęci, a także konieczności uniezależnienia się od wydobycia, czy importu węgla. Względy ekonomiczne, społeczne i środowiskowe wpływają na to, że coraz więcej osób prywatnych i firm sięga po OZE. Jak ich stosowanie wpływa na środowisko i czy warto w nie inwestować?

Jakie są odnawialne źródła energii?

Energia odnawialna to bezpieczna dla środowiska alternatywa dla paliw kopalnianych, takich jak: węgiel brunatny i kamienny, gaz ziemny i ropa naftowa. Jest to m.in. energia słoneczna, wiatrowa, wodna, biomasy i geotermalna. Charakteryzują je to, że nie wywierają negatywnego wpływu na środowisko naturalne, a ponadto są to źródła niewyczerpalne. Jednym z najczęściej wykorzystywanych w Polsce źródeł odnawialnych jest energia słoneczna. Panele fotowoltaiczne są częstym wyposażeniem domów na terenie całego kraju. Przed inwestycją w odnawialne źródło energii warto wykonać analizę OZE. W Śląskiem oraz innych województwach znajduje się wiele firm, które świadczą tego typu usługi.

Czy OZE są ekologiczne?

Eksploatacja odnawialnych źródeł energii nie powoduje zubażania terenu w występujące w nim surowce. Podczas jej produkcji nie są emitowane do atmosfery gazy cieplarniane i powstaje znacznie mniejsza ilość odpadów niż podczas wykorzystywania paliw kopalnianych. Niektóre rodzaje energii, np. z biomasy przyczyniają się do ograniczania ilości odpadów, ponieważ w jej przypadku energia powstaje podczas spalania pozostałości organicznych lub w procesie ich fermentacji, gdzie przetwarzane są na gaz.