AKTUALNOŚCI

Czym jest biały certyfikat i komu przysługuje?

biały certyfikat

W Polsce istnieje system białych certyfikatów, który ma na celu wspieranie przedsiębiorstw w dążeniu do efektywności energetycznej i redukcji emisji szkodliwych substancji. System białych certyfikatów został wprowadzony w Polsce na mocy ustawy o efektywności energetycznej z 2016 roku. Jego celem jest zachęcanie przedsiębiorstw do inwestowania w projekty związane z oszczędnością energii oraz redukcją emisji gazów cieplarnianych.

Czym jest biały certyfikat?

Białe certyfikaty to dokumenty potwierdzające realizację określonych działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorstwo, które zainwestowało w nowoczesne technologie czy też wprowadziło zmiany organizacyjne prowadzące do ograniczenia zużycia energii, może otrzymać biały certyfikat. Przykłady takich działań to inwestycje w nowoczesne technologie, modernizacja infrastruktury czy wprowadzenie zmian organizacyjnych prowadzących do ograniczenia zużycia energii.

Jakie są korzyści wynikające z otrzymania białego certyfikatu?

Otrzymanie białego certyfikatu niesie ze sobą wiele korzyści dla przedsiębiorstwa. Przede wszystkim jest to dowód na zaangażowanie firmy w działania na rzecz ochrony środowiska i dbałości o efektywność energetyczną. Ponadto, białe certyfikaty mogą być sprzedawane na rynku wtórnym, co pozwala przedsiębiorstwom na dodatkowe źródło dochodu. Warto również dodać, że posiadanie białego certyfikatu może wpłynąć na wizerunek firmy oraz jej pozycję na rynku. Współcześni konsumenci coraz częściej zwracają uwagę na aspekty ekologiczne i wybierają produkty czy usługi firm dbających o środowisko, dlatego też inwestycje w efektywność energetyczną i posiadanie białego certyfikatu mogą przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa.