USŁUGI


Home » Usługi » Świadectwa Energetyczne

ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE

Posiadamy uprawnienia do sporządzania projektowanych charakterystyk oraz świadectw charakterystyk energetycznych budynków, lokali mieszkalnych, oraz części budynków stanowiących samodzielną całość techniczno użytkową (na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 8 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane w 2009 r.).

Od 2009r. wykonaliśmy kilkanaście tego typu opracowań zarówno budynków komercyjnych, jak i mieszkalnych. Wśród większych obiektów, dla których wykonaliśmy świadectwa lub charakterystykę energetyczną, są m.in. budynek Stacji Uzdatniania Wody Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A. w Kędzierzynie-Koźlu, Centrum Handlowe IKEA w Poznaniu, budynek przedsiębiorstwa UNITOR B w Tychach, budynek Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie, budynek lampowni KWK Boże Dary w Katowicach.

Opracowujemy charakterystyki energetyczne budynków bez względu na ich stopień skomplikowania.

Numery naszych uprawnień:

  • MI/ŚE/128/2009
  • MI/ŚE/195/2009

INNE USŁUGI