AKTUALNOŚCI

Jak pracuje audytor energetyczny?

audytor energetyczny

Coraz więcej osób korzysta z usług audytora energetycznego w Śląskim. Jest to wyspecjalizowany zawód, którego głównym celem jest analiza zużycia energii w budynkach, przedsiębiorstwach i innych obiektach, a następnie opracowywanie rekomendacji zmniejszających zużycie energii oraz kosztów związanych z jej użytkowaniem. Audytor energetyczny korzysta z różnych narzędzi i metod badawczych, aby dokładnie zrozumieć, jak energia jest wykorzystywana i jakie są możliwości uzyskania oszczędności.

Na czym polega praca audytora energetycznego?

Praca audytora energetycznego opiera się na kilku kluczowych etapach. Na samym początku, audytor energetyczny musi zgromadzić niezbędne dane na temat obiektu badanego oraz jego historii energetycznej. W tym celu analizuje rachunki za energię, dane o konsumpcji energii oraz dane techniczne dotyczące instalacji ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC) czy oświetlenia. Następnie audytor energetyczny przeprowadza szczegółowe badanie obiektu, aby poznać jego charakterystykę energetyczną. W ramach tego etapu może ocenić jakość izolacji termicznej, sprawność systemów HVAC czy ewentualne straty energii wynikające z nieprawidłowości w konstrukcji budynku.

Jakie informacje przekazuje audytor energetyczny?

Dzięki skorzystaniu z usług audytora energetycznego w Śląskiem klient może otrzymać nie tylko analizę dotyczącą zużycia energii, ale też liczne rekomendacje. Audytor zajmuje się oceną możliwości poprawy efektywności energetycznej. Opracowuje rekomendacje, które obejmują zarówno małe zmiany, jak działania nieinwestycyjne związane np.: z optymalizacją rachunków za sieciowe nośniki energii, jak i działania inwestycyjne, takie jak modernizacja źródła ciepła i instalacji grzewczej czy montaż odnawialnych źródeł energii. Audytor energetyczny może również zwrócić uwagę na możliwość wykorzystania systemów zarządzania energią, które umożliwiają automatyczne monitorowanie i kontrolowanie zużycia energii w obiekcie oraz pozwalają na osiągnięcie jeszcze większych oszczędności.