AKTUALNOŚCI

Kiedy audyt energetyczny jest obowiązkowy?

audyt energetyczny budynku

Celem audytu energetycznego jest uzyskanie informacji o zużyciu nośników energii w danym budynku, instalacji przemysłowej bądź w przedsiębiorstwie, ocena stanu aktualnego w zakresie efektywności energetycznej obiektu oraz zaproponowanie możliwych do wdrożenia rozwiązań mających na celu obniżenie zużycia energii. Obejmuje on m.in. wizję lokalną i analizę dokumentacji, przeprowadzenie odpowiednich pomiarów elektrycznych, fizycznych.

Kto musi wykonać audyt energetyczny?

Przeprowadzenie audytu energetycznego jest obowiązkiem dużych przedsiębiorstw, czyli takich, które zatrudniały w danym roku 250 bądź więcej pracowników lub których roczny obrót netto przekroczył 50 mln euro, bądź suma aktywów w bilansie przekroczyła 43 mln euro. Musi on być wykonywany co 4 lata, o czym mówi ustawa o efektywności energetycznej.

Jakie informacje znajdują się w raporcie z audytu energetycznego?

Raport sporządzony po przeprowadzeniu audytu energetycznego zawiera informacje o potencjalnych źródłach oszczędności energii i propozycje rozwiązań, które można wdrożyć w firmie. Znajdują się w nim wskaźniki ekonomiczne, takie jak czas zwrotu z inwestycji w energooszczędne rozwiązania. W raporcie powinny się również znaleźć wskazówki dotyczące projektu technicznego planowanego przedsięwzięcia. Audyt energetyczny najlepiej zlecić profesjonalnej firmie zatrudniającej doradców energetycznych, zajmującej się świadczeniem tego typu usług.