AKTUALNOŚCI

Na czym polega praca doradcy energetycznego?

doradztwo energetyczne

Wymagania polityki klimatycznej, sytuacja na rynku nośników energii i rozwój sektora odnawialnych źródeł energii to aspekty wpływające na wzrost zapotrzebowania na usługi doradców energetycznych i przeprowadzania audytów energetycznych.

Doradcy energetyczni pomagają Klientom indywidualnym i firmom obniżać zużycie i koszty nośników energii, zwiększać ich niezależność energetyczną. Sposobem na dojście do tych celów jest poprawa efektywności energetycznej, inwestycje we własne źródła energii, w tym źródła odnawialne. W pierwszej kolejności należy zacząć od audytu energetycznego, czy analizy w zakresie doboru źródła energii (OZE, kogeneracji) dopasowanego do potrzeb Klienta.

Doradcy energetyczni sporządzają też plany energetyczne dla gmin oraz strategie dla przedsiębiorców, obejmujące wyznaczanie śladu węglowego i propozycje działań zmierzających do osiągania neutralności klimatycznej.

Doradca energetyczny świadczy usługi dla osób fizycznych, przedsiębiorstw, sektora mieszkaniowego, m.in. wspólnot mieszkaniowych oraz dla jednostek samorządu terytorialnego. Współpracuje też z firmami budowlanymi, projektantami i architektami.

Czym zajmuje się doradca energetyczny?

Doradca energetyczny wykonuje:

  • audyty energetyczne przedsiębiorstw oraz strategie klimatyczne dla przedsiębiorców,
  • plany, strategie energetyczne dla jednostek samorządowych,
  • audyty energetyczne budynków, świadectwa charakterystyki energetycznej budynków,
  • analizy w zakresie doboru własnych źródeł energii jak źródła odnawialne, układy ko generacyjne i trigeneracyjne,
  • pomiary elektryczne i inne pomiary fizyczne jak przepływ temperatura,
  • badania szczelności obiektów budowlanych, badania termowizyjne,
  • pomiary w zakresie detekcji nieszczelności w sieciach sprężonego powietrza.

Wspiera też w kontraktowaniu sieciowych nośników energii.

Czy warto skorzystać z usług doradcy energetycznego?

Doradca energetyczny ma wiedzę dotyczącą aktualnych programów wspierających inwestycje w poprawę efektywności energetycznej, czy odnawialne źródła energii. Przeprowadza audyty i doradza w zakresie wdrażania rozwiązań technicznych i organizacyjnych. Jego doświadczenie i wiedza pozwalają na zmniejszenie wydatków na energię, osiągnięcie niezależności energetycznej, a także na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa.