USŁUGI


Home » Usługi » Usługi pomiarowe

USŁUGI POMIAROWE

Oferujemy następujące usługi pomiarowe:

  • pomiary elektryczne w instalacjach niskiego napięcia obejmujące pomiar wraz z rejestracją następujących wielkości: napięcie (True RMS), prąd (True RMS), moc czynna, częstotliwość;
  • pomiary temperatury;
  • pomiary natężenia przepływu cieczy metodą ultradźwiękową;
  • pomiary w zakresie detekcji nieszczelności dla sieci sprężonego powietrza przy pomocy detektorów ultradźwiękowych;
  • badania szczelności obiektów budowlanych;
  • badania termowizyjne obiektów budowlanych oraz elementów instalacji elektrycznych.

INNE USŁUGI